Pravilnik o zasebnosti e-trgovine www.gettik.si

 1. Podjetje mioWell,. s.r.o., ID 54641136, s sedežem Záhradnícka 95, Bratislava – Ružinov 821 08, Slovakia, registrirano pri Okrožnem sodišču v Bratislavi I v, oddelek sro, spis 161328/B (v nadaljnjem besedilu „prodajalec“ ali „skrbnik“) v skladu z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta št. 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljnjem besedilu: „Uredba“), obdeluje naslednje osebni podatki:
  • ime, priimek
  • e-naslov
  • telefonska številka
  • naslov/prebivališče
 2. Zgoraj navedeni osebni podatki so namenjeni obdelavi naročil in nadaljnjemu izvajanju pogodbe, če je med vami in prodajalcem sklenjena nakupna pogodba. Taka obdelava osebnih podatkov je dovoljena v čl. 6 odst. 1 črka b) Uredbe – obdelava je potrebna za izvedbo pogodbe.Prodajalec te podatke na enak način obdeluje zaradi registracije pogodbe in morebitne prihodnje uporabe ter obrambe pravic in obveznosti pogodbenih strank. Shranjevanje in obdelava osebnih podatkov, za zgoraj omenjeni namen, traja 10 let od uveljavitve zadnjega dela izvedbe po pogodbi, razen če drug zakonski predpis zahteva shranjevanje pogodbene dokumentacije za daljše obdobje. Taka obdelava je mogoča na podlagi odst. 6 člena 6. 1 črki c) in f) Uredbe – obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti in za zakonite interese skrbnika.
 3. Novice in druga poslovna sporočila se lahko pošljejo na elektronski naslov in telefonsko številko kupca, ta postopek omogoča odstavek 7 odst. 3 zakona št. 480/2004 Zb. o storitvah informacijske družbe, če kupec tega ne zavrne. Od obvestil se lahko kadarkoli odjavite, na primer tako, da pošljete e-pošto ali kliknete povezavo v poslovnem sporočilu.
 4. Obdelavo osebnih podatkov izvaja GETTIK Europe Ltd., s.r.o., torej skrbnik osebnih podatkov.Osebni podatki se ne bodo posredovali tretjim državam zunaj EU.
 5. Skrbnik nima tako imenovanega odredbodajalca. Za pomoč se obrnete na skrbnika na [email protected]
 6. Skrbnik osebnih podatkov kot upravljavec spletne strani www.gettik.si na tej spletni strani uporablja piškotke, ki se uporabljajo za namene:
    • merjenja prometa na spletnih straneh in ustvarjanja statističnih podatkov o prometu in obnašanju spletnega mesta
    • osnovne funkcionalnosti spletnega mesta.
  • Zbiranje piškotkov za zgoraj omenjene namene, kar se lahko šteje kot obdelava osebnih podatkov. Takšna obdelava je mogoča na podlagi pravnega razloga – zakonitega interesa skrbnika, dovoljuje pa ga čl. 6 odst. 1 črka f) Uredbe.
  • Spletno stran lahko uporabljate tudi v načinu, ki ne omogoča zbiranja podatkov o obnašanju obiskovalcev spletnih strani – ta način lahko nastavite bodisi v nastavitvah brskalnika, bodisi lahko vložite ugovor proti takšnemu zbiranju podatkov na podlagi zakonitega interesa skrbnika v skladu s čl. 21 Uredbe, ki je na voljo na dnu spletne strani. Vaš ugovor bo obravnavan takoj. Piškotki, potrebni za funkcionalnost spletne strani, bodo shranjeni le toliko časa, kot je potrebno za delovanje spletne strani.
  • Če obiskovalec nasprotuje obdelavi tehničnih piškotkov, ki so potrebni za delovanje spletne strani, ni mogoče zagotoviti polne funkcionalnosti in združljivosti spletne strani.
  • Piškotki, ki so zbrani z namenom merjenja prometa na spletnih straneh in ustvarjanja statističnih podatkov o prometu ter obnašanju na spletni strani, se ocenjujejo v obliki množične enote in v anonimni obliki, kar ne omogoča identifikacije posameznika.
  • Zbrane piškotke obdelajo drugi obdelovalci:
   • Pri ponudniku Google Analytics, ki ga upravlja Google Inc., s sedežem v 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA
   • Oglasi Facebook

7. Upoštevajte, da imate v skladu z Uredbo pravico:

  • kadarkoli preklicati pošiljanje komercialnih obvestil
  • nasprotovati obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa skrbnika
  • zahtevati podatke o tem, katere osebne podatke obdelujemo
  • dostopa do teh podatkov in jih posodabljati, popravljati ali zahtevati omejitev obdelave
  • zahtevati izbris teh osebnih podatkov, izbris bomo izvedli, razen če je v nasprotju z veljavno zakonodajo ali legitimnimi interesi skrbnika
  • do prenosljivosti podatkov v primeru avtomatizirane obdelave s soglasjem ali za izvedbo naročila
  • zahtevati kopijo obdelanih osebnih podatkov
  • do učinkovitega sodnega varstva, če menite, da so bile v skladu z Uredbo kršene vaše pravice zaradi obdelave vaših osebnih podatkov
  • vložiti pritožbo pri Uradu za varstvo osebnih podatkov