SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji (v nadaljevanju „SP“) urejajo razmerje med kupcem in prodajalcem o prodaji blaga, ki je na voljo v spletni trgovini www.gettik.si, ureja jih veljavna zakonodaja Slovaške republike. 

Definicije pojmov

PRODAJALEC

MioWell s.r.o., s sedežem na Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, matična številka: 54641136, je družba, vpisana v Trgovinski register okrožnega sodišča v Bratislavi I. pod številko 161328/B in ekskluzivni distributer blagovne znamke GETTIK v Evropi. Dodatne informacije o prodajalcu najdete v razdelku „Stiki“.

KUPEC

 1. Kupec je potrošnik ali podjetnik, ki z nakupom blaga v spletni trgovini www.gettik.si stopi v zavezujoč odnos s prodajalcem.
 2. Potrošnik je fizična oseba, ki pri sklenitvi in izvajanju kupoprodajne pogodbe ne deluje v okviru svoje trgovine ali poslovanja ali samo pri opravljanju svojega poklica.
 3. Potrošnik je dolžan prodajalcu posredovati svoje kontaktne podatke, ki so potrebni za nemoteno obdelavo naročila, ali podatke, ki jih želi imeti na dokumentih za nakup.
 4. Pravna razmerja med prodajalcem in potrošnikom, ki niso izrecno urejena splošnimi pogoji, urejajo ustrezne določbe zakona št. 40/1964 Zb., Civilni zakonik, akt št. 634/1992 Zb., o varstvu potrošnikov in z njimi povezanimi predpisi, vsi spremenjeni.
 5. Podjetnik pomeni (1) osebo, vpisano v trgovski register (zlasti trgovska podjetja), (2) osebo, ki posluje na podlagi dovoljenja za trgovanje, (3) osebo, ki posluje na podlagi licence, ki ni dovoljenje za trgovanje, (4) osebo, ki opravlja kmetijsko pridelavo in je registrirana v skladu s posebnim predpisom.
 6. Pravna razmerja med prodajalcem in kupcem, ki je podjetnik, ki niso izrecno urejena splošnimi pogoji ali pogodbo med prodajalcem in kupcem urejajo ustrezne določbe zakona št. 513/1991 Zb., Trgovinski zakonik, kakor so bile spremenjene, koti tudi z ustreznimi predpisi.
 7. Kupec priznava, da nakup blaga iz prodajalčeve ponudbe ne daje nobenih pravic do uporabe registrirane blagovne znamke, trgovskega imena, logotipa podjetja ali patenta prodajalca, če ni v posameznem primeru drugače dogovorjeno.

Kupoprodajna pogodba

 1. Kupoprodajna pogodba je ustvarjena s pošiljanjem naročenega blaga kupcu preko spletne trgovine www.gettik.si. Potrditev prejema naročila se samodejno ustvari in pošlje po e-pošti. Ima informativni značaj in ne vpliva na oblikovanje kupoprodajne pogodbe. Nastalo pogodbo (vključno z dogovorjeno ceno) je mogoče spremeniti ali odpovedati le s soglasjem pogodbenih strank ali iz razlogov, ki jih določa zakon.
 2. Razmerja in morebitni spori, ki lahko nastanejo na podlagi te pogodbe, se rešujejo izključno v skladu z veljavno zakonodajo Slovaške republike.
 3. Pogodba je sklenjena v slovaškem jeziku.
 4. Prodajalec se zavezuje, da bo arhiviral kupoprodajno pogodbo z namenom uspešne izpolnitve, zavezuje se tudi, da te pogodbe ne bo dal na voljo tretjim osebam. Koraki, ki vodijo do sklenitve naročila, so razvidni iz teh splošnih pogojev, kupec ima pravico, da se pred pošiljanjem naročila seznani z njimi. Prodajalec z objavo na spletni strani www.gettik.si kupcu dovoljuje reprodukcijo teh splošnih pogojev.

Varstvo osebnih podatkov 

 1. Kupec z izpolnjevanjem in pošiljanjem osebnih podatkov, ki jih zahteva sistem spletne trgovine www.gettik.si, soglaša z njihovo obdelavo, kakor je bilo spremenjeno z Zakonom št. Št. 52/1998 Zb. o varstvu osebnih podatkov v informacijskih sistemih s spremembami.
 2. Prodajalec se zavezuje, da bo osebne podatke, ki jih je ponudil kupec, uporabil izključno za namene, povezane z izpolnjevanjem obveznosti, ki izhajajo iz nakupne pogodbe. Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam ali komercialno uporabljeni, kupec pa se zavezuje, da bo ustrezno varoval osebne podatke kupca, da jih nepooblaščene osebe ne bodo zlorabile.
 3. Kupec ima pravico dostopa do svojih osebnih podatkov in jih lahko popravlja, vključno z drugimi zakonskimi pravicami do teh podatkov.

Cene blaga

 1. Prodajalec ni zavezanec za DDV, vse cene so pogodbene in navedene vključno z zakonsko določeno stopnjo DDV. Cena blaga se določi po veljavnem ceniku. Prodajalec se zavezuje, da bo blago kupcu dostavil po ceni, ki je veljala v času, ko je kupec naročil blago.
 2. Cene ne vključujejo stroškov svetovanja, prevoza ali drugih stroškov, razen če ni drugače navedeno v opisu izdelka.
 3. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen blaga brez predhodnega obvestila.

Plačilni pogoji

 1. V spletni trgovini gettik.si je mogoče uporabiti naslednje načine plačila:

Plačilo z gotovino ob prevzemu – plačilo ob dostavi blaga pri kurirju

Bančno nakazilo – stranka nakaže kupnino na račun prodajalca

S plačilno kartico – neposredno na spletni strani, takoj po naročilu blaga prek plačilnega sistema ComGate

 1. Pri plačilu z bančnim nakazilom mora kupec določiti številko naročila kot spremenljiv simbol za hitrejšo obdelavo in usklajevanje plačil.
 2. Potem ko se znesek za blago nakaže na račun prodajalca, vključno s stroški pošiljanja, se prodajalec zaveže, da bo blago poslal kupcu na naslov, naveden v naročilu, razen če je kupec izbral plačilo z gotovino ob dostavi.
 3. Blago je last prodajalca, dokler prodajalec ne prejme celotnega plačila. Do prenosa lastništva s prodajalca na kupca, ki ima v lasti izdelke in storitve, ima kupec vse obveznosti skrbnika in je dolžan varno shraniti izdelke in storitve na svoje stroške in jih označiti tako, da jih v vseh okoliščinah prepoznajo kot blago prodajalca.

Pogoji dostave

 1.  Datum dobave je odvisen od vrste blaga, ki ga je naročnik naročil; standardni dobavni rok je 2-14 delovnih dni. Blago, ki je na zalogi, odpremimo takoj. V primeru blaga, ki ni na zalogi, se lahko dobavni rok podaljša. Prodajalec je o tem dolžan obvestiti kupca. Prodajalec se zavezuje, da bo čas dostave blaga zmanjšal na minimum.
 2. V primeru naročila blaga z oznako „Razpoložljivost: trenutno razprodano“ se prodajalec zavezuje, da bo o morebitnem času dobave takega blaga takoj kontaktiral kupca.
 3. V primeru, da dostave ni mogoče izvesti v navedenem času, se prodajalec zaveže, da bo kupca nemudoma obvestil. Če med prodajalcem in kupcem ni naknadnega dogovora o dostavi blaga v nadomestnem roku in o zagotavljanju drugega blaga enake kakovosti in o ceni ali o drugi nadomestni izvedbi, se prodajalec zaveže, da bo vrnil plačano ceno blago v roku 7 dni.
 4. Sprejem blaga s strani kupca velja za trenutek, ko prodajalec kupcu, njegovemu zastopniku ali prevozniku, dovoli fizično razpolaganje z blagom.
 5. Prodajalec ni odgovoren za zamudo pri dostavi blaga, ki ga povzroči poštna storitev ali kurir. V primeru poškodovanja pošiljke s strani kurirja odgovornost prevzame prodajalec.
 6. Kupec je dolžan preveriti embalažo pošiljke, da ugotovi morebitno škodo V primeru vidne škode pošiljke ima kupec pravico, da jo zavrne. V primeru, da do poškodbe ali drugih nepravilnosti pride po prevzemu pošiljke, je kupec dolžan takoj kontaktirati prodajalca.
 7. Kupec priznava, da so pri izpolnjevanju obveznosti prodajalca navedeni datumi dobave okvirni.
 8. Tveganje za poškodbe izdelkov prehaja na kupca ob prevzemu blaga s strani kupca ali njegovega zastopnika.

Stroški poštnine in pakiranja

 1.  Naročila so odposlana prek ladijskega podjetja (kurir) po vsej EU glede na izbiro kupca. Stroške pošiljanja plača kupec kot del naročila po trenutnih cenah, ki so navedene v nakupovalni košarici.
 2. Blago je med prevozom varno pakirano v škatli. Kupec je ob prevzemu blaga dolžan preveriti fizično celovitost in popolnost pošiljke ter to potrditi na tovornem listu. Morebitni kasnejši zahtevki za količinsko in fizično škodo na blagu ne bodo sprejeti.
 3. V skladu z določbami 13. odst. 1) zakona št. 108/2000 Zb., o varstvu potrošnikov pri prodaji od vrat do vrat in prodaji po pošti, kakor je bilo spremenjeno (zakon št. 118/2006 Zb.), se kupec strinja s podaljšanjem roka dobave, če proizvodnja naročenega blaga ali druge okoliščine to zahtevajo.

Preklic naročila

 1.  Kupec ima možnost preklicati naročilo po telefonu ali e-pošti na [email protected], če pošiljka naročenega blaga še ni odpremljena.
 2. Prodajalec si pridržuje pravico do preklica naročila ali njegovega dela, če:
  – iz tehničnih razlogov ni mogoče dostaviti blaga v zahtevanem roku
  – blaga ne proizvaja in dobavlja več
  – je dobavitelj bistveno spremenil ceno blaga
 3. V primeru, da pride do te situacije, bo prodajalec takoj kontaktiral kupca, da se dogovarjajo o nadaljnjem ukrepanju. V primeru, da je kupec že plačal ceno naročila (predplačilo) ali njegov del in med prodajalcem in kupcem ni dogovora o zagotovitvi drugega blaga enake kakovosti ali druge nadomestne izvedbe, se prodajalec zaveže da kupcu vrnil kupnino v roku 7 dni.

Odstop od pogodbe

Odstop od pogodbe s strani kupca – potrošnika

 1.  Kupec ima v skladu z določbami § 12. Zakona o varstvu potrošnikov prodaje od vrat do vrat in prodaje po pošti (Zakon št. 108/2000 Zb.) pravico, da odstopi od take pogodbe brez navedbe razloga v roku 60 delovnih dni od dneva prevzema blaga.
 2. Če je bilo blago izdelano v skladu s posebnimi zahtevami kupca ali je bilo izdelano na zahtevo, odstopa od pogodbe ni mogoče.
 3. Kupec je dolžan blago vrniti na svoje stroške na naslov prodajalca v originalni embalaži s popolno dokumentacijo. Blago mora biti nepoškodovano in čisto, če je mogoče, v stanju in vrednosti, v kateri je kupec blago prejel. V primeru neskladnosti s pravili za odstop od pogodbe si prodajalec pridržuje pravico, da ceno zniža za ustrezen znesek. Denar bo kupcu vrnjen v 15 dneh od dejanskega odstopa od pogodbe.
 4. Za hitrejši postopek odstopa od pogodbe kupcu priporočamo, da blago dostavi na naslov prodajalca skupaj s priloženim spremnim dopisom, z možnim razlogom za odstop od kupne pogodbe (kar ni pogoj), številko dokumenta nakupa in številko bančnega računa ali podatke o tem, ali je treba nadomestilo plačati v gotovini, s čekom ali kupnino uporabi za nadaljnji nakup.
 5. Kupec priznava, da če so darila zagotovljena z blagom, se darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklene pod pogojem, da če potrošnik uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe iz § 12. zakona št. 108/2000 Zb., darilna pogodba izgubi učinek in je kupec dolžan vrniti darila, ki so bila dana skupaj z vrnjenim blagom.
 6. V primeru odstopa od pogodbe bo kupcu izdan dobropis.

Odstop od pogodbe s strani kupca – podjetnika

 1. Kupec – podjetnik ima pravico do odstopa od kupne pogodbe in mu lahko ponudi nadomestni odstop, odvisno od stanja vrnjenega blaga, izgubljene garancije in trenutne cene vrnjenega blaga. Stanje blaga oceni prodajalec. V primeru, da se kupec in prodajalec ne dogovorita o pogojih, ki so sprejemljivi za obe strani, bo blago vrnjeno na stroške prodajalca. Prodajalec lahko kupcu zaračuna vse dodatne stroške.
 2. V primeru odstopa od pogodbe bo kupcu izdan dobropis.

Garancijski pogoji

 1.  Garancijske pogoje za blago ureja postopek za pritožbe prodajalca in veljavni pravni predpisi Slovaške republike.
 2. Dokazilo o nakupu služi kot garancijsko potrdilo.

Končne določbe

 1.  Ti SP začnejo veljati na dan objave na spletni strani www.gettik.si, 1. junija 2020. Prodajalec si pridržuje pravico, da te splošne pogoje poslovanja spremeni brez predhodnega obvestila.
 2. Prodajalec kupcu ne bo odgovoren za izgubljeni dobiček, izgubljene priložnosti ali kakršnekoli druge posredne ali neposredne izgube zaradi malomarnosti, kršitve pogodbe ali kako drugače.
 3. Če pristojni organi Slovaške republike v celoti ali deloma izkažejo, da nekatere določbe teh pogojev ne veljajo ali jih ne izvršujejo, veljavnost in izvršljivost drugih določb in preostalih delov ustreznih določb ostanejo nespremenjene.
 4. Pravna razmerja in pogoji, ki tukaj niso izrecno urejeni ter morebitni spori, ki bi lahko nastali zaradi neupoštevanja teh pogojev, urejajo ustrezne določbe trgovinskega ali Civilnega zakonika.
 5. Kupec s pošiljanjem naročila soglaša, da se je seznanil s SP, se zaveda pravic in obveznosti, ki izhajajo iz njih in se brezpogojno strinja z njimi.
  V imenu mioWell, s.r.o. odobril Ing. Milan Sanitra, CEO.